تک جوان
برگزیده های سایت
 • خبری و خواندنی
 • اس ام اس
 • پزشکی و سلامت
 • سبک زندگی
 • ترفند ها
 • آشپزی و تغذیه
 • چراچشمام اینقدغم داره ؟

  مجموعه : اس ام اس , مجله تفریحی

  چراچشمام اینقدغم داره ؟

  مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم
  مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘
  مـیگن ;خـِــیـــلــــــــی حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم
  مـيگن ;زبـــــــــــون دارم ايـــن هــــــوا✘
  میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم
  میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘
  میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام✘
  ولــى✘لامَصــــبـــا هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ
  ↚هــــيــشــكـــى نــِــمــیـــگـــِـه;✘
  چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟✔️

  چراچشمام اینقدغم داره ؟

  مطالعه کنید :  دل بستن به عشق مرده ممنوع
 • تازه ها
 • محبوب هفته
 • محبوب ماه