تک جوان
برگزیده های سایت
 • خبری و خواندنی
 • اس ام اس
 • پزشکی و سلامت
 • سبک زندگی
 • ترفند ها
 • آشپزی و تغذیه
 • رویاهای خود

  مجموعه : اس ام اس , مجله تفریحی

  رویاهای خود

  كیستی كه من

  این گونهبه اعتماد

  نام خود رابا تو می گویم،

  كلید خانه ام رادر دستت می گذارم،

  نان شادیهایم رابا تو قسمت می كنم،

  به كنارت می نشینم و بر زانوی تو

  این چنین آرامبه خواب می روم؟

  كیستی كه مناین گونه به جد

  در دیار رویاهای خویشبا تو درنگ می كنم؟

  احمد شاملو

  رویاهای خود

  مطالعه کنید :  دستور پخت کباب لاپلو
 • تازه ها
 • محبوب هفته
 • محبوب ماه