تک جوان
برگزیده های سایت
 • خبری و خواندنی
 • اس ام اس
 • پزشکی و سلامت
 • سبک زندگی
 • ترفند ها
 • آشپزی و تغذیه
 • تاابد دل نمیشودبرایت

  مجموعه : اس ام اس , مجله تفریحی

  تاابد دل نمیشودبرایت

  بَعــضـــیـ ها فَقــَــط رَهْـــگُـذرنـــد
  از هَمـــــــان اولْ…
  میـ آینـــــــد کِهـ برونـــد
  میـ آینــــــــد کِهـ نمانــنـد
  یـــــادتْ بـــاشَـد
  هیچــــ وقـــتْ دل نبندی به بودنـِشــــــانــْــ !!!
  چــون وقتــــــی بــــرَونــْـد
  تــــــو میـ مانـــی و دلی کِهـ
  دیگـــــر تــــــا اَبـــَــد
  دل نمیـ شــــود برایــَـت

  تاابد دل نمیشودبرایت

  مطالعه کنید :  باهم
 • تازه ها
 • محبوب هفته
 • محبوب ماه